0

DAAD-Deutschkurse

Deutschkurse für Studierende und Universitätsangehörige an allen Hochschulen in Kosovo


Im Rahmen des DAAD-Sonderprogramms ''Akademischer Neuaufbau Südosteuropa'' haben Sie die Möglichkeit, während des Semesters einen Deutschkurs der Niveaustufen A1 bis B2 an der Universität Prishtina zu besuchen. Studierende und Angehörige aller Fakultäten und aller Hochschulen in Kosovo (mit Ausnahme der Germanistik)sind berechtigt, an diesen Kursen teilzunehmen. Die Kurse werden aus Mitteln des DAADs finanziert. Für Sie entstehen, abgesehen von den Kursmaterialien (Lehrbuch und CD), keinerlei Kosten. Am Ende bekommen Sie bei regelmäßiger Teilnahme und einem erfolgreichen Abschlusstest eine Teilnahmebestätigung.


Wenn Sie sich für einen Kurs interessieren, senden Sie uns ein e-mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  

 

Mit folgenden Angaben :

Vor-und Nachname

Fakultät/Fachrichtung

Matrikelnummer und Studienanfang (Jahr)

Niveaustufe (z.B. A2,B1)


Anmeldefrist für Kurse im Sommersemester: 30. Januar
Anmeldefrist für Kurse im Wintersemester 15. Oktober
_______________________________________________________________________________________________________


Kurse të gjuhës Gjermane për Studiues dhe Stafe akademike në të gjitha Universitetet e Kosovës


Në bazë të programit të veçantë DAAD ‘‘Rindërtimi Akademik i Evropës Juglindore‘‘ keni mundësinë, që gjatë semestrit të vizitoni në Universitetin e Prishtinës, një kurs të gjuhës Gjermane prej nivelit A1 deri B2. Studentët dhe stafi Akademik e të gjitha Fakulteteve (me përjashtim të Fakultetit të gjuhës Gjermane) si dhe, e të gjitha Shkollave të larta, gëzojnë të drejtën për pjesëmarrje. Kurset do të financohen nga mjetet e DAAD-së. Për ju nuk do të ketë shpenzime, përveç materialeve të kursit (Libri dhe CD-ja). Në fund në bazë të pjesëmarrjes suaj të rregullt, dhe me kalimin e suksesshëm të Testit përfundimtar ju do të merrni një Vërtetim për pjesëmarrjen tuaj.

Nëse jeni të interesuar për një kurs, atëherë duhet të na'e dërgoni një e-mail në  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Me keto të dhëna:

Emri-dhe Mbiemri

Fakulteti/Drejtimi

Numri i Indexit dhe viti i regjistrimit

Niveli i kursit (p.sh A2,B1)


 Afati i fundit për aplikim në kurset e semestrit veror është 30.Janar

 Afati i fundit për aplikim në kurset e semestrit dimëror është 15.Tetor

______________________________________________________________________________________________________